Latvia University of Life Sciences and Technologies

Lieux

Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Address
Latvia University of Life Sciences and Technologies,
2 Liela Street

LV-3001 Jelgava, Lettonie
Téléphone
+371 63 022 584